top of page
Exalted Warrior_edited.jpg

o mentorství...

                               ~

Mentorství má podnítit zvědavost a úžas.  

Energizovat  ducha povznést se tváří v tvář neustále se měnící expanzi toho, co v životě milujete!  

Alchymistický proces a komora pro práci s vašimi cíli, vizemi, sny – se zaměřením a směrem a prostorem k prozkoumání  odpory.

Abychom využili svou vrozenou pravou přirozenost, plně... úplně. Být k službám se soucitným vědomím, laskavostí a pokornou vděčností za dary, které jsme dostali.

Zakázkové navržené tak, aby usnadnily podporu, nové perspektivy a prostor pro sebeuvědomění, sebevyjádření/zkoumání a experimentování s poutavými jógovými principy/praxemi.

 

 

Mentoring je pro každého...

 

Pro studenta jógy a/nebo celoživotního praktikujícího může být mentorství prostředkem k inspirování vášně, zapálení ohně a zostření cílů a také prostředkem k pochopení toho, jak vytrvat přes překážky k dosažení úspěchu a zdraví.

 

Začínající studenti jógy mohou mít prospěch z toho, že si vybudují základy pro praxi a sebevědomí, což pak může vést k prozkoumání více veřejných lekcí jógy nebo domácí praxe. Středně pokročilí nebo pokročilí studenti mohou chtít posunout své praxe na další úroveň, ale vyžadují určité odborné znalosti a směr v oblastech, ve kterých se chtějí prohloubit.

 

Pro učitele jógy...

 • jógsana

 • pránájáma

 • techniky zarovnání

 • rafinované akce

 • slovní a ruční pomoc

 • efektivní cueing

 • biomechanika a anatomie

 • jemné systémy těla

 • kreativní sekvenování

 • progresivní výuka

 • více tříd tříd

 • terapie a práce s úrazy

 

Jako učitel jógy je udržování vlastních praktik klíčem ke zkoumání vztahu k sobě a ostatním. Mentorství je užitečné zrcadlo, které odráží oblasti, ve kterých můžeme růst a plně si uvědomovat sami sebe. Meditace je doporučenou praxí během mentorského programu k nasycení trávení.

Začínáme...

 

Program zahrnuje deset jednohodinových soukromých sezení a také e-mailovou komunikaci, která může zahrnovat předkládání třídních plánů/sekvencí a přijímání zpětné vazby, domácí úkoly, studijní materiály, meditace, psaní deníku a jak pracovat s výběrem jídla nebo zdravého životního stylu. Jedna z lekcí může zahrnovat návštěvu jedné z vašich lekcí jógy a poskytnutí zpětné vazby nebo odeslání videa, na kterém vyučujete lekci jógy nebo soukromou lekci. Je také velmi užitečné navštěvovat některé z mých veřejných lekcí jógy, které vám pomohou asistovat nebo pozorovat a dělat si poznámky. Doporučuji vám, abyste během mentoringu absolvovali co nejvíce mých veřejných lekcí pro svou vlastní praxi a často toto prostředí využijete ke zdůraznění učení, na kterém pracujeme, ak demonstraci učitelských dovedností, které společně praktikujeme.

 

Vaše investice

Balení 10 |  1 hodinové sezení | 900 $ CA | 700 Euro

1 hodina | 100 $ CA | 80 Euro

  *Posuvná stupnice pro ty, kteří to potřebují, a platební plány jsou k dispozici.

Pošlete Shelleymu e-mail a začněte s mentorstvím.

IMG_5757.jpg
IMG_4235.JPG
IMG_5759 2.jpg
IMG_1277.JPG
IMG_0027.jpg
IMG-7697.JPG
bottom of page