top of page
JÓGA ŽIVOTA
DOKUMENT KASSANDRY TOMCZYKOVÉ  
„Jóga života“ odhaluje neustále se vyvíjející pohledy několika studentů jógy na školení učitelů jógy, které se sladce konalo v pulzující duši jižní Indie, přičemž je vedl mentor,  Shelley Tomczyk. 

Kassandra Tomczyk je performerka, spisovatelka a režisérka. Její dílo je láska k vlastnímu osudu neboli Amor fati. V této náladě vidět vše, co se v životě člověka děje, včetně utrpení a ztrát, Kassandra často zkoumá témata sexuality, zneužívání, posílení postavení žen a erotiky. Nedávno Kassandra produkovala a režírovala The Yoga of Life, která dokumentuje vyvíjející se perspektivy několika studentů jógy na školení učitelů jógy v jižní Indii. V roce 2015 režírovala The Nymph, hru o zrození, mnoha formách sexuálního zneužívání s duchovním vhledem. Vášnivá a provokativní Kassandra je ochotná posouvat hranice smyslů.

bottom of page